Cyngor Gwynedd wedi 'gor-ymestyn eu hawliau dirprwyedig'

Mae Cyngor Gwynedd wedi dweud i swyddogion cynllunio "ddelio'n briodol" gyda chais i adeiladu llety gwyliau moethus ar hen safle gwesty Plas Pistyll.

Serch hynny, mae pentrefwyr Pistyll wedi dweud i'r cyngor eu "gadael nhw i lawr" drwy ganiatáu newidiadau i'r cynlluniau gwreiddiol drwy ddirprwyaeth.

Ddydd Iau, fe aeth un o bwyllgorau craffu'r cyngor ati i edrych ar y broses cynllunio,

Yn ôl y Cynghorydd Aled Jones mae nifer yn teimlo bod y swyddogion cynllunio "wedi gor-ymestyn eu hawliau dirprwyedig i ryw raddau".

Cyhoeddwyd