Cerddoriaeth yn 'hanfodol' i fywydau plant

Mae gostyngiad mawr wedi bod yn nifer y disgyblion sy'n astudio cerddoriaeth fel pwnc Safon Uwch a TGAU, yn ôl ffigyrau swyddogol.

Yn ôl y soprano Elin Manahan Thomas mae yna ddiffyg parch tuag at gerddoriaeth yn gyffredinol.

Dywedodd bod cerddoriaeth yn elfen "hanfodol" o addysg a bywydau plant.

Darllenwch y stori'n llawn yma.