'Angen mwy o ddynion i weithio mewn meithrinfeydd'

Mae angen gwneud mwy i annog dynion i weithio mewn meithrynfeydd, yn ôl un darlithydd yn y maes.

Dywedodd Sioned Saer, sy'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, bod angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau bod rhagor o ddynion yn gweithio ym maes gofal plant blynyddoedd cynnar.

Mae ffigyrau Llywodareth Cymru yn dangos mai 11% yw'r canran o ddynion sy'n gweithio yn y sector gofal plant dan 13 oed.

Ond yn ôl y corff sy'n cynrychioli meithrinfeydd ar draws Prydain - yr NDNA - mae canran y dynion sy'n gweithio yn y blynyddoedd cynnar dan bump oed llawer is - rhwng 2-4%.

Mae'r llywodraeth wedi cyfaddef nad oes digon o ddynion yn gweithio yn y sector gofal plant a'r blynyddoedd cynnar yng Nghymru a'u bod nhw wedi dechrau cynllun gweithlu gofal plant dros y 10 mlynedd nesa'.

Bydd ymgyrch recriwtio hefyd yn cael ei lansio'r flwyddyn nesaf i geisio denu mwy o ddynion.