Ydy Matthew Rhys yn teimlo fod e wedi cyrraedd y brig?