Croesfan newydd wedi ymgyrch disgyblion

Wedi tair blynedd o ymgyrchu gan ddisgyblion ysgol gynraddd ar Ynys Môn mae prosiect o adeiladu croesfan newydd o flaen yr ysgol wedi'i wireddu.

Mae disbyglion Ysgol Gymunedol Rhosybol bellach yn teimlo'n fwy diogel wrth groesi'r ffordd i'r ysgol, ar ôl i Gyngor Cymuned y pentref dalu i Gyngor Môn adeiladu'r groesfan.

Fe gafodd cais gwreiddiol yr ysgol i Gyngor Môn ei wrthod, ond roedd y disgyblion yn "benderfynol" o lwyddo yn eu hymgyrch yn ôl y pennaeth Gwenan Roberts.

Mae Cyngor Môn wedi ymateb drwy "longyfarch y gymuned leol am am ei flaengaredd wrth ddarganfod yr adnoddau i gwblhau'r gwaith."

Cyhoeddwyd