Oedi ambiwlans: 'Rhywbeth angen newid'

Mae Martin Hughes yn dweud bod "rhywbeth angen newid" wedi i'w dad orfod aros saith awr am ambiwlans i'w gludo i'r ysbyty.

Cafodd John Hughes o Bwllheli ei daro'n wael ag ymlediad fis diwethaf, ond bu'n aros oriau cyn i ambiwlans ddod i'w gludo i Ysbyty Gwynedd.

Mae ei fab Martin yn dweud fod ei dad yn "lwcus" i fod yn fyw, a'i fod bellach "dros y gwaethaf".

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans na fyddan nhw'n gwneud sylw ar yr achos tra bod ymchwiliad ar y gweill, ond eu bod yn dymuno gwellhad buan i Mr Hughes.

Daw hynny wrth i adolygiad newydd ddweud bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar y cyfan yn cyrraedd y cleifion mwyaf sâl gyntaf a ddim yn eu peryglu nhw.