Achos llys y Swyddfa Bost yn 'hollbwysig'

Bydd achos cannoedd o is-bostfeistri yn erbyn Swyddfa'r Post yn cyrraedd yr Uchel Lys yr wythnos yma.

Mae dros 550 o is-bostfeistri, gan gynnwys sawl un o Gymru, yn honni mai camgymeriadau'r system gyfrifiadurol achosodd i symiau o arian ddiflannu.

Cafodd nifer eu carcharu, ond mae Swyddfa'r Post yn mynnu fod ganddyn nhw ffydd yn eu systemau.

Roedd Noel Thomas, oedd yn gynghorydd sir, ac yn is-bostfeistr yn y Gaerwen ar Ynys Môn, yn un a gafodd ei gyhuddo o gadw cyfrifon ffug a'i garcharu am naw mis.