Sut beth yw byw gyda chyflwr ME?

Mae Emma-Jayne Lloyd, 39 oed o Gaerdydd, wedi dioddef o symptomau ME ers roedd hi'n 18 oed, ond dim ond y llynedd y cafodd hi ddiagnosis swyddogol bod ganddi'r cyflwr.

Mae'r sefyllfa i bobl yng Nghymru sy'n dioddef o'r cyflwr ME, neu syndrom blinder cronig, yn "warthus", yn ôl un arbenigwr yn y maes.

Bydd elusennau yn cynnal protest yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Mercher i ddangos ffilm am yr afiechyd.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Cyhoeddwyd