Gwiberod yn ymladd ger Tyddewi

Mae gan wiberod broblem delw allai olygu i'r rhywogaeth ddiflannu'n gyfan gwbl, yn ôl arbenigwyr.

Mae'r Amphibian and Reptile Groups of the UK (ARG UK) yn rhybuddio fod angen i "agwedd cenhedlaeth gyfan" newid tuag at y neidr.

Cafodd y ddau wiber yma eu ffilmio yn ymladd gyda'i gilydd ger Tyddewi yn gynharach eleni.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin