Ysgrifennu yn lleddfu rhywfaint ar boen ddiddiwedd mam

Mae mam i fachgen pump oed, fu farw mewn damwain car ddwy flynedd yn ôl, wedi siarad am ei "galar annioddefol".

Bu farw Ned Jones a'i nain mewn damwain ar yr A470 rhwng Llangurig a Rhaeadr dros wyliau'r Pasg.

Ers colli ei mab, mae Sharon Jones wedi troi ei llaw at ysgrifennu llyfrau.

Yn ôl Ms Jones, sy'n byw yng Nghapel Bangor, ysgrifennu ydi'r unig beth sy'n lleddfu rhywfaint ar y boen ddiddiwedd.

Cyhoeddwyd