Llefaru Unigol 16-21 oed (150) / Solo Recitation 16-21 years (150)

Llefaru Unigol 16-21 oed (150) / Solo Recitation 16-21 years (150)

1. Cai Fôn Davies

2. Efa Prydderch

3. Mali Elwy Williams

Cyhoeddwyd