Côr i rai 60 oed a throsodd (32) / Choir for those 60 years and over (32)

Côr i rai 60 oed a throsodd heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (32) / Choir for those 60 years and over with no fewer than 20 members (32)

1. Côr Hen Nodiant

2. Encôr

3. Henffych

Cyhoeddwyd