Unawd i Fechgyn 16-19 oed (58) / Boys' Solo 16-19 years (58)

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (58) / Boys' Solo 16-19 years (58)

1. Cai Fôn Davies

2. Owain Rowlands

3= Lewys Meredydd

3= Elwyn Siôn Williams

Cyhoeddwyd