Unawd i Ferched 16-19 oed (57) / Girls' Solo 16-19 years (57)

Unawd i Ferched 16-19 oed (57) / Girls' Solo 16-19 years (57)

1. Glesni Rhys Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Llinos Haf Jones

Cyhoeddwyd