Scramblo yn achosi pryder i ffermwr

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am sefydlu uned troseddau gwledig arbennig yn y canolbarth er mwyn ceisio mynd i'r afal gyda'r broblem o bobl sy'n sgramblo ar feiciau modur.

Yn ôl yr undeb mae'r gweithgarwch yn gyfrifol am ddifodi eiddo yn ardal Machynlleth.

Dywed ffermwyr yn ardal Coedwig Dyfi fod yna ddifrod wedi ei achosi i gatiau, ffensys a bêls o wair.

Adroddiad Craig Duggan.