Gŵyl i ddathlu treftadaeth Ffestiniog

Cafodd gŵyl sy'n dathlu treftadaeth chwarelyddol ardal Ffestiniog ei hagor yn swyddogol brynhawn Sadwrn.

Mae Gŵyl Lechi Bro Ffestiniog yn cynnwys wythnos o weithgareddau ac wedi'i threfnu i atgyfnerthu cais bröydd llechi Gwynedd am statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae disgwyl i gais ardaloedd llechi Gwynedd am statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO fynd gerbron Llywodraeth y DU ym mis Medi, gyda phenderfyniad gan UNESCO yn 2020.

Bethan Jones Parry yw Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Gŵyl Lechi Bro Ffestiniog.