Pwy sy'n cofio gorfod talu 5 ceiniog i groesi Cob Porthmadog?