'Criw iau' wedi perswadio Myrddin ap Dafydd

Mae Gorsedd y Beirdd wedi cadarnhau mai'r Prifardd Myrddin ap Dafydd fydd yr Archdderwydd newydd.

Daeth y cyhoeddiad yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy y bydd yn olynu Geraint Llifon am y cyfnod o 2019 hyd at 2022.

Un enwebiad gafodd ei dderbyn erbyn y dyddiad cau, felly ni fydd angen cynnal etholiad, a bydd cyfarfod cyffredinol Bwrdd yr Orsedd yn cadarnhau'r enwebiad yn Eisteddfod Caerdydd eleni.

Dywedodd Mr ap Dafydd ei fod wedi derbyn yr enwebiad am iddo gael ei berswadio gan "griw o feirdd a llenorion iau".