Athletwyr Cymru yn ffarwelio â'r Arfordir Aur

Mae Cymru wedi gorffen yn y seithfed safle yn y tabl medalau yng Ngemau'r Gymanwlad 2018 a hynny er gwaethaf iddynt beidio ag ychwanegu at eu cyfanswm ar y diwrnod olaf o gystadlu.

Fe wnaeth Tîm Cymru ddathlu record newydd o 36 medal, gan gynnwys deg medal aur, 12 arian a 14 efydd.

Gorffennodd Cymru ar y blaen i'r Alban. Awstralia oedd ar y brig gyda Lloegr yn ail.

Gareth Evans, y codwr pwysau o Gaergybi ac enillydd medal aur, fydd yn cario baner Cymru yn y seremoni cloi.

Dyma rai o brif argraffiadau Catrin Heledd a Lauren Jenkins o'r Gemau yn yr Arfordir Aur.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Canolbarth