Bwlio yn y gweithle yn 'dorcalonnus'

Mae nifer o gyflogwyr yn dal i wahaniaethu yn erbyn staff anabl trwy wrthod gwneud newidiadau rhesymol ar eu cyfer, yn ôl mudiad Anabledd Cymru

Daw'r sylwadau ar ôl i ddyn o Gaernarfon ennill achos yn erbyn yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Gorchmynnodd tribiwnlys cyflogaeth y dylai'r adran dalu £26,000 mewn iawndal i Barry Caulcutt.

Sion Tecwyn fu'n ei holi.