Carchar Berwyn: 'Ymosodiadau carchardai ar gynnydd'

Mae 'na alw am well hyfforddiant ac arfau amddiffyn i swyddogion carchar wedi digwyddiadau yng Ngharchar Berwyn yn Wrecsam dros y penwythnos.

Bu farw un carcharor ac mewn digwyddiad arall bu'n rhaid i ddau swyddog carchar gael triniaeth ysbyty.

Mae plismyn wedi dweud nad ydynt yn credu bod amgylchiadau amheus ynglyn â marwolaeth y carcharor Luke Jones.

Dywedodd Dafydd Parri, oedd yn arfer cadeirio bwrdd monitro Carchar Caerdydd, wrth Newyddion 9 bod ymosodiadau mewn carchardai ar gynnydd.

Cyhoeddwyd