'Parchu' hawliau myfyrwyr Cymraeg

Mae Daniel Tiplady, pennaeth yr Uned Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn dweud eu bod yn ceisio sicrhau amgylchedd groesawgar i fyfyrwyr Cymraeg.

Drwy barchu eu hawliau y gobaith yw denu mwy i astudio yn y sefydliad.

Daw ei sylwadau wrth i'r safonau iaith ddod i rym ar gyfer prifysgolion a cholegau addysg bellach.

Cyhoeddwyd