'Sialens' y safonau iaith i'r prifysgolion a cholegau

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod y bydd gosod y safonau iaith yn "sialens" i brifysgolion a cholegau addysg bellach.

Yn ôl Meri Huws, mae sefydliadau eraill wedi "camu lan" a chwrdd â'r her.

Cyhoeddwyd