Cairns: 'Ehangu digidol a sefydlogrwydd ariannol' i S4C

Cyfle i ehangu yn y byd digidol a sefydlogrwydd setliad ariannol yw'r ddwy elfen bwysicaf yn adroddiad ar ddyfodol S4C, yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns.

Dywedodd Mr Cairns bod y llywodraeth yn derbyn holl argymhellion adroddiad Euryn Ogwen Williams.

Mae'r adroddiad yn dweud nad oes angen rhagor o arian ar S4C er mwyn iddyn nhw gynnig mwy o wasanaethau digidol.

Cyhoeddwyd