Ymgyrch i hel arian i adfer hen Eglwys yn Aberdaron

Mae ymgais yn Aberdaron i godi £100,000 i adfer un o ddwy eglwys yn y dre.

Cafodd Eglwys Newydd Aberdaron ei chodi pan oedd Eglwys St Hywyn, sydd ar y clogwyn ger y môr, o dan fygythiad gan yr erydu oedd i'r tir o'i chwmpas.

Ond fe gafodd ei gwrthod gan bobl y plwyf, ac fe godwyd arian i greu morglawdd yn y dref er mwyn achub yr eglwys wreiddiol.

Nawr mae cyfeillion yr Eglwys Newydd yn awyddus i roi tô newydd ar yr adeilad fel bod modd i'r ddwy eglwys ffynnu.

Cyhoeddwyd