Merch o Ben Llŷn yn mynd i America am driniaeth

Mae merch saith oed o Ben Llŷn sydd â thiwmor ar yr ymennydd yn paratoi i deithio i'r Unol Daleithiau am driniaeth arbennig.

Un o'i hathrawon sylwodd yn gyntaf bod rhywbeth o'i le ar lygad chwith Evie Hughes, a hynny yn ei dro yn arwain at ddarganfod y cyflwr difrifol.

Cafodd Evie lawdriniaeth frys yn Lerpwl, ond nawr mae angen iddi fynd i Florida. Mwy gan Dafydd Gwynn.