Agor 'stordy creadigol' mewn llyfrgell yn Sir Gâr

Fel rhan o 'stordy creadigol' yn llyfrgell Rhydaman bydd defnyddwyr yn gallu gwisgo penwisg rhithwir a mynd ar daith dan y dŵr.

Fe fydd y Stordy Creadigol cael ei agor yn swyddogol gan y Gweinidog, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas. Fe fydd plant o Ysgol Gymraeg Rhydaman ymhlith y cyntaf i ddefnyddio'r offer digidol newydd sydd ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths, yr aelod o'r Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb am Lyfrgelloedd:"Nid llyfrau yn unig sydd mewn llyfrgell, a'r bwriad yw agor y llyfrgelloedd mas fel petai.

Dyma enghraifft o'r hyn gallai pobl ei brofi wrth i weithwyr y llyfrgell ddisgrifio'r stordy newydd fel man "ble mae pobl yn gallu dod i greu pethau."

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin