'Dim isetholiad' yn sedd Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas yn gwrthod her Liz Saville Roberts i alw isetholiad yn Nwyfor Meirionnydd, wedi iddo ymuno â Llywodraeth Lafur Cymru.

Cyhoeddwyd