Eisteddfod Caerdydd: Ansicrwydd stondinwyr

Mae stondinwyr fel Angharad Gwyn, perchennog busnes Adra ym Mharc Glynllifon, yn dweud nad ydyn nhw'n siŵr eto a fyddan nhw'n mynd â stondinau i'r Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd oherwydd ansicrwydd ynglŷn â'r lleoliad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain