Ymateb Simon Thomas AC i waharddiad Neil McEvoy

Mae'r Aelod Cynulliad Neil McEvoy wedi cael ei wahardd o grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad yn barhaol.

Fe gafodd yr AC dros Ganol De Cymru wybod am y gwaharddiad parhaol mewn e-bost nos Fawrth.

Mae Mr McEvoy wedi ymateb drwy ddweud ei fod yn "siomedig fy mod wedi cael fy ngorfodi allan o grŵp Plaid Cymru."

Dywedodd Simon Thomas AC Canolbarth a Gorllewin Cymru ar raglen y Post Cyntaf fod gweddill grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad wedi penderfynu nad oedd modd gweithio gyda Mr McEvoy oherwydd diffyg ymddiriedaeth.

Cyhoeddwyd