'Disgwyl clywed am hunanladdiad'

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y plant a phobl ifanc sy'n cysylltu â llinellau cymorth elusennau ynglŷn â hunanladdiad.

Dywedodd Childline Cymru wrth raglen Newyddion 9 eu bod wedi delio ag 20% yn fwy o alwadau'n ymwneud â hunanladdiad dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Lisa Vranch o'r elusen ei bod hi bellach yn "disgwyl" clywed i blant a phobl ifanc siarad am hunanladdiad.

Cyhoeddwyd