'Ceisio denu defnyddwyr amrywiol' i'r Egin

Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn sôn am y gwaith o ddenu tenantiaid i'r Egin yng Nghaerfyrddin.

Mae'n gobeithio y bydd hyd at 60% o'r adeilad yn llawn erbyn yr agoriad.