Comisiynydd y Gymraeg yn rhybuddio am 'golli momentwm'

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi rhybuddio am y posibilrwydd o "golli momentwm" os yw ei swydd yn cael ei diddymu.

Dywedodd Meri Huws y byddai'r nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 "byth" yn cael ei gyrraedd os yw pum mlynedd o waith gan ei swyddfa'n cael ei ddadwneud.

Daw wrth i Bapur Gwyn gan Lywodraeth Cymru awgrymu sefydlu comisiwn i gymryd lle swyddfa'r comisiynydd.