Rhybudd Alun Ffred Jones rhag gwanhau'r ddeddf iaith

Mae Alun Ffred Jones, sy'n gyn-weinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, wedi rhybuddio rhag gwanhau'r ddeddf iaith.

Cyhoeddwyd