Esgob Tyddewi yn yr Oedfa: 'Mae'n bryd newid'

Ym mhregeth oedfa'r Eisteddfod ddydd Sul, dywedodd Esgob Tyddewi ei bod hi'n "bryd newid" agweddau tuag at garfanau lleiafrifol mewn cymdeithas.

Dywedodd Joanna Penberthy fod Cristnogion yn y gorffennol wedi gwrthod derbyn "pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol ac ati, gan "anwybyddu cynifer o ddoniau a chymaint o dalent".