'Rhaid darparu ar gyfer defnyddwyr cyffuriau'

Wrth i ymgyrchwyr 'ystafelloedd diogel' ar gyfer cymryd cyffuriau gasglu gwybodaeth ar sut i'w rheoli - mae arbenigwyr yn y maes yn dweud ei bod yn bwysig peidio anwybyddu defnyddwyr cyffuriau.

Mae Ifor Glyn yn gweithio i DrugAid Cymru yn Abertawe ac mae'n dweud mai cam cwbl anghyfrifol fyddai anwybyddu defnyddwyr sy'n rhoi nhw eu hunain a phobl eraill mewn peryg.

Cyhoeddwyd