Symud clinigau: Barn pobl Llanbedr Pont Steffan

Mae 'na bryderon am wasanaethau iechyd yn ardal Llanbedr Pont Steffan wedi i glinigau arbenigol ddod i ben yno.

Daeth y gwasanaethau i ben wedi i'r bwrdd iechyd lleol benderfynu peidio arwyddo cytundeb newydd i rentu ystafell mewn meddygfa i gynnal y clinigau.

Newyddion 9 fuodd yn casglu'r farn yn lleol.