Llefaru Unigol 16-21 oed (143) / Solo Recitation 16-21 yrs (143)

Llefaru Unigol 16-21 oed (143) / Solo Recitation 16-21 yrs (143)

1. Cai Fôn Davies

2. Mali Elwy Williams

3. Annest Mair Jones

Cyhoeddwyd