Etholiadau: Prinder merched yn 'sefyllfa ofnadwy'

Mae angen cyflwyno cwotâu neu restrau merched yn unig - er mwyn sicrhau bod mwy o ferched yn sefyll mewn etholiadau, yn ôl rhybudd gan gorff cydraddoldeb.

Mae mudiad Chwarae Teg yn ymateb i ffigurau sy'n dangos mai dim ond 30% o'r ymgeiswyr ar gyfer etholiadau'r cyngor eleni sy'n ferched.

Yn ôl awdur adroddiad ar amrywiaeth mewn llywodraeth leol, mae hi yn "sefyllfa ofnadwy".

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Bethan Lewis sydd wedi bod yn edrych ar y sefyllfa.