Profiad mam o anffurfio organau cenhedlu benywod

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod 123 achos o anffurfio organau cenhedlu - neu female genital mutilation (FGM) - wedi eu darganfod gan fydwragedd neu ddoctoriaid mamolaeth yn 2016.

Yr amcangyfrif yw bod 2,000 o ferched yng Nghymru yn byw gyda FGM.

Mae'r arfer hwn yn gyffredin mewn rhai cymunedau Affricanaidd ac Asiaidd a chymunedau'r Dwyrain Canol ar draws y DU, gan gynnwys Cymru.

Dyma brofiad mam sydd wedi dioddef FGM.

Mae ei geiriau yn cael eu dweud gan aelod o'r tîm cynhyrchu.