Gwasanaethau gofal yn y gymuned yn 'waith caled'

Mae dros hanner cynghorau Cymru yn dweud bod cwmnïau gofal wedi gorfod rhoi'r gorau i ddarparu eu gwasanaethau oherwydd cyfyngiadau ariannol.

Yn ôl y corff sydd yn cynrychioli busnesau gofal, mae nifer yn ei chael hi'n anodd i oroesi. Prinder pobl i wneud y gwaith yw un broblem.

Mae Amanda Hopewell yn gweithio i gwmni Cymorth Llaw yng ngogledd Cymru. Ond dyw hi ddim yn obeithiol ynglŷn â'r dyfodol.

Cyhoeddwyd