Cynnydd achosion canser: Dr Dyfed Wyn Huws

Mae nifer yr achosion o ganser yng Nghymru wedi codi bron 10% dros gyfnod o ddeg mlynedd.

Dr Dyfed Wyn Huws o Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd yn esbonio rhai o'r rhesymau dros y cynnydd.

Cyhoeddwyd