Plismon Cymraeg ar Ynys Ascension

Aled Hughes yn sgwrsio gyda Gethin Wyn Morgan o Fethel ger Caernarfon, sydd yn byw ac yn gweithio fel plismon ar Ynys Ascenson yn Ne'r Iwerydd.