Pensiwn gweddwon heddlu yn 'annheg iawn'

Mae deiseb yn galw am weddwon plismyn yng Nghymru a Lloegr i dderbyn pensiwn am eu hoes wedi denu mwy na 15,000 o lofnodion.

Mae llefarydd ar ran undeb yr heddlu - Ffederasiwn yr Heddlu - wedi dweud bod y system bresennol yn "hynafol ac angen ei diwygio" a'i bod yn "amlwg yn annheg".

Sion Tecwyn aeth i holi Jan Roberts a Gordon Tester, sydd ddim yn gallu byw gyda'i gilydd oherwydd y rheolau presennol.