Galw am wella diogelwch cychod pysgota

Mae chwaer pysgotwr fu farw oddi ar arfordir Pen Llŷn wedi apelio i bobl eraill gymryd mantais o gynllun i sicrhau bod eu cychod mewn cyflwr diogel.

Fe gollodd Iona Hughes ei brawd, Gareth Jones wedi iddo fynd i drafferthion yn y môr ger Trefor ym mis Mawrth 2014.

Mae'r RNLI nawr wedi lansio ymgyrch i wella diogelwch ar gychod pysgota.

Cyhoeddwyd