Euro 2016: Cewri Coleman

"Tasa ni ond yn gallu rhoi mewn potel y teimlad yna tuag at ein gwlad... roedd bod yn Gymro yn golygu gymaint". Mi fydd haf 2016 yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer oherwydd campau anhygoel tîm pêl-droed Cymru yn Ffrainc.

Dros y Nadolig bydd cyfle i ailfyw ymgyrch Euro 2016 mewn rhaglen arbennig ar S4C. Fel tamaid i aros pryd, gwyliwch y clip fideo yma i gael blas o'r emosiwn a'r cyffro!

Euro 2016: Cewri Coleman - S4C am 21:30, 26 Rhagfyr 2016

Cyhoeddwyd
Is-adran
Cylchgrawn