Beth sy'n digwydd Noswyl Nadolig?

Mae hi'n waith caled bod yn Siôn Corn Noswyl Nadolig, a bydd angen digon o fwyd a diod arno i'w gadw i fynd tra'n ymweld â chartrefi plantos ar hyd a lled Cymru.

Dyma blant Ysgol Gynradd Pencae, Llandaf yng Nghaerdydd yn rhoi ychydig o gyngor i chi ar beth i wneud, a pheidio gwneud, Noswyl Nadolig.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Cylchgrawn