BBC Cymru Fyw

Mair Elliott ar bwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl

Cafodd 18,000 o unigolion eu cyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) yng Nghymru yn 2016 - gyda 1,000 ohonyn nhw'n aros dros chwe mis am eu hapwyntiad cyntaf, yn ôl elusen yr NSPCC.

Ar ôl cael eu cyfeirio at y gwasanaeth, fe ddylai pobol cael asesiad CAMHS o fewn 28 diwrnod.

Mair Elliott, sy'n ymgyrchydd iechyd meddwl ac wedi dioddef gydag iselder, pryder ac anorecsia, sy'n egluro pwysigrwydd gwasanaethau iechyd meddwl.