Ymateb i ymosodiad Berlin

Un oedd mewn bwyty 50 metr o'r digwyddiad oedd Gavin Wyn Parry sy'n athro Ffrangeg a Saesneg yn Ysgol Cwmn Rhymni ac yn un o griw o athrawon ar ymweliad â'r farchnad Ddolig yn Berlin.

Cyhoeddwyd