Delweddau o'r anhrefn ym Mhillgwenlli, Casnewydd

Mae tri dyn o Gasnewydd wedi eu carcharu am gyfanswm o chwe blynedd am achosi anhrefn yng nghanol y ddinas.

Fe welodd Llys y Goron Caerdydd ddelweddau o gyfryngau cymdeithasol yn dangos un dyn yn taflu potel oedd ar dân ar brif ffordd.

Mae'r delweddau ffonau symudol yma yn dangos rhywfaint o'r anhrefn ddigwyddodd yn ardal Pillgwenlli ym mis Hydref.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain